برای مشاهده اطلاعات این بخش به مدیریت ماژول رفته و فیلتر موقعیت را روی "offcanvas" قرار دهید

ویژه

یک گفتار درست، ابزاری توانمند است.(مارک تواین) ...

tb 1

مجموعه شهر آفتاب
توضیحسالن همایش
سالن برج IT
توضیحسالن همایش
سالن الزهرا
توضیحسالن همایش
کلاس آموزشی
توضیحکلاس آموزشی
هتل استقبال تبریز
توضیحسالن همایش
تالار فرخی یزدی
توضیحسالن همایش
سالن کانون قدس
توضیحآمفی تئاتر
فضای آموزشی هفت تیر
توضیحکلاس آموزشی
سالن دارآباد
توضیحآمفی تئاتر
سالن واقع در غرب تهران
توضیحسالن امفي تئاتر
سالن سرآمدان علم
توضیحسالن آمفی تئاتر
سالن آبی سفید
توضیحسالن همایش
کلاس
توضیحکلاس آموزشی
سالن هتل خواجو
توضیحسالن همایش
سالن آواجنرال
توضیحسالن همایش
سالن کنفرانس ویژه
توضیحسالن کنفرانس
سالن فرهنگ گستر
توضیحسالن همایش
سالن شهدای پردیس
توضیحسالن کنفرانس
سالن شهدای پردیس
توضیحسالن همایش
سالن شهدای پردیس
توضیحسالن همایش
سالن کنفرانس اتاق تعاون
توضیحسالن کنفرانس