برای مشاهده اطلاعات این بخش به مدیریت ماژول رفته و فیلتر موقعیت را روی "offcanvas" قرار دهید

ویژه

یک گفتار درست، ابزاری توانمند است.(مارک تواین) ...

tb1

مجموعه شهر آفتاب
توضیحسالن همایش
سالن برج IT
توضیحسالن همایش
سالن الزهرا
توضیحسالن همایش
کلاس آموزشی
توضیحکلاس آموزشی
هتل استقبال تبریز
توضیحسالن همایش
تالار فرخی یزدی
توضیحسالن همایش
سالن کانون قدس
توضیحآمفی تئاتر
فضای آموزشی هفت تیر
توضیحکلاس آموزشی
سالن دارآباد
توضیحآمفی تئاتر
سالن واقع در غرب تهران
توضیحسالن امفي تئاتر
سالن سرآمدان علم
توضیحسالن آمفی تئاتر
سالن آبی سفید
توضیحسالن همایش
کلاس
توضیحکلاس آموزشی
سالن هتل خواجو
توضیحسالن همایش
سالن آواجنرال
توضیحسالن همایش
سالن کنفرانس ویژه
توضیحسالن کنفرانس
سالن فرهنگ گستر
توضیحسالن همایش
سالن شهدای پردیس
توضیحسالن کنفرانس
سالن شهدای پردیس
توضیحسالن همایش
سالن شهدای پردیس
توضیحسالن همایش
سالن کنفرانس اتاق تعاون
توضیحسالن کنفرانس