برای مشاهده اطلاعات این بخش به مدیریت ماژول رفته و فیلتر موقعیت را روی "offcanvas" قرار دهید

ویژه

رسیدن به تمرکز عالی ذهن و داشتن حافظه بسیار قوی ...

tb 1

تهران

همایش رایگان فن بیان، سخنوری و گویندگی
توضیحیک گفتار درست، ابزاری توانمند است.(مارک تواین)
بازاریابی و فروش تلفنی به سبک حرفه‌ای‌ها
توضیحاین کارگاه آموزش بازاریابی و فروش تلفنی مناسب شماست، اگر می خواهید...
كارگاه مهارت‌هاي ساختن حال خوب
توضیححال خودتان را با ما بهتر کنید!
همایش اعتماد به نفس فـوق‌العاده در 100 دقیقه
توضیحدرآمد حاصله صرف کمک به سیل زدگان می‌شود!
دوره یکساله کارخانه تولید اطلاعات
توضیحدر یک سال به یک مدرس، سخنران و نویسنده تراز اول تبدیل شوید و امپراطوری آموزش خود را راه‌ان
توانمند سازی زنان
توضیحهنر زن بودن
لایف‌کوچینگ(۶ماه آموزش فشرده و عملی)
توضیح۹۰درصد از شکست‌­ها به این دلیل است که از جای غلط شروع می‌­کنیم!
سواد تغییر و دیدار با موفقیت
توضیحبرای تغییر آماده شویم!