برای مشاهده اطلاعات این بخش به مدیریت ماژول رفته و فیلتر موقعیت را روی "offcanvas" قرار دهید

ویژه

یک گفتار درست، ابزاری توانمند است.(مارک تواین) ...

درباره فرهنگ گستر:

موسسه فرهنگ گستر در سال 1383 به منظور افزایش آگاهی هم وطنانی ایرانی در حوزه موفقیت و روانشناسی شروع به فعالیت نمود. با توجه به شرایط خاص کشور عزیزمان ایران از جمله تبدیل شدن از یک جامعه سنتی به جامعه صنعتی و رشد فراینده تکنولوژی ، هم وطنان ایرانی به شدت تحت تاثیر مسائل و مشکلات مختلف در حوزه رفتار و روان قرار دارند، لذا نیاز مبرم بود که برای مقابله با مسائل و آسیب های که وجود آن ها انگار ناپذیر می باشد روش ها ، مهارت ها و فنونی را در دسترس کلیه افراد قرار دهیم که بتوانند با این مسائل و چالش به درستی کنار بیایند.

شعار سازمان بهداشت جهانی نیز موید این اعتقاد مالی می باشد که در قرن حاضر یکی از مهارت های ضروری برای انسان ها ( عکس العمل مثبت و سازگارانه با مسائل و چالش های مختلف زندگی ) می باشد. لذا موسسه فرهنگ گستر با همکاری اساتید برجسته موفقیت و روانشناسی کشور تصمیم گرفت که نسبت به گسترش استفاده از روش های نوین روانشناسی و موفقیت در کشور عزیزمان ایران اقدام نماید.

یکی دیگر از اهداف و وظایف فرهنگ گستر اطلاع رسانی کلیه همایش ها دوره ها و کارگاه های موفقیت و روانشناسی در شهرهای مختلف کشور عزیزمان ایران و همچنین رویدادهای بین المللی در این حوزه می باشد.

  این موسسه به عنوان اولین مرکز اطلاع رسانی رویدادهای موفقیت و روانشناسی در کشور اقدام به این مهم نموده است.